Wij zijn u graag
van dienst!
+31 (0)481 225 199

Onze Organisatie Producten en Services

Vanuit het technisch centrum te Elst is een team beschikbaar, al dan niet aangevuld met specialisten vanuit de zusterbedrijven, om zowel onze (potentiële) klanten, partners als relaties in alle fases van projecten te ondersteunen.

Voor eventuele storingen of calamiteiten bieden wij voor onze klanten een serviceteam, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar inzetbaar is.

Missie

H2hOlland is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en installeren van complete afvalwaterzuiveringsinstallaties voor een breed scala aan industriële sectoren tot rioolwater.

Of uw oplossing nu een conventioneel behandelingsproces vereist of een moderner type Membraan Bio Reactor (MBR) -systeem vereist, u kunt er zeker van zijn dat ons toegewijde team van procesontwerp en projectingenieurs de juiste oplossing zullen leveren voor de specifieke behoeften van uw fabriek.

We kunnen turn-key installaties voor afvalwaterbehandeling ontwerpen, bouwen en indien nodig exploiteren en onderhouden voor recycling en hergebruik van water. Duurzaamheid in al onze activiteiten, waaronder energie-efficiëntie, hernieuwbare energie uit afvalwater en oplossingen voor hergebruik van water, zorgt voor de optimale efficiëntie van uw nieuwe AWZI.

Met onze jarenlange gecombineerde ervaring opgedaan in technologieën zoals - zeven, pompen, leidingwerk, opslag, mengen, beluchten, maceratie, fysisch-chemische behandeling, biologische behandeling, doseren, bezinken, zuiveraars, ontwatering, filtratie, UV, Ozon, omgekeerd osmose (RO), Dissolved air flotation (DAF), procesinstrumentatiebewaking en -controle, u kunt zeker zijn van een heldere oplossing voor uw behoeften aan afvalwaterbehandeling.

Producten en Services

Zoals op het openingsscherm van onze website is vermeld hanteren wij een open vizier als het gaat om projecten rondom afvalwaterzuivering al dan niet gecombineerd met voor- en/of nabehandeling en (afval)waterhergebruik. Dit betekent dan ook dat wij voor elke uitdaging op het gebied van afvalwater(hergebruik) u van dienst zullen zijn en zullen wij voor u fungeren als "one-stop shop".

Samenvattend leveren wij de volgende producten en/of dienstverlening:

FYSISCH/CHEMISCHE (VOOR- EN/OF NA)BEHANDELING

Levering en installatie van filtratie, DAF, precipitatie, coagulatie, flocculatie, slibontwatering of de ombouw/optimalisatie hiervan.

BIOLOGISCHE AFVALWATERBEHANDELING

Optimalisatie (energetisch/biologisch) en ombouw van bestaande AWZI's/RWZI's.

MEMBRAANBIOREACTOREN (MBR)

Ontwerp, realisatie, opstart, ombouw, optimalisatie en nazorg.

STERAPORE MEMBRANEN

Levering alleen na validatie biologisch en operationeel design.

MOBIELE UNITS

Skids of containers ten behoeve van het opstellen en/of aansturen van onze afvalwater(hergebruik)systemen.

EFFLUENT POLISHING/HERGEBRUIK (AFVAL)WATER

Levering en installatie divers equipement ‘polishing’.

SECOND-OPINION / CONSULTANCY

Optimalisatie biologische karakteristieken, proces geïntegreerde maatregelen en verzorgen vergunningen/meldingen.

AFTER SALES / SERVICE SUPPORT

Ondersteuning, maintenance, periodiek en/of ad-hoc.

Membraanbioreactoren

In een membraanbioreactor (MBR) worden de vervuilende componenten in het afvalwater op natuurlijke wijze vergaand biologisch afgebroken door bacteriën. Omdat deze bacteriën hiervoor zuurstof nodig hebben worden deze systemen intensief belucht. Het gezuiverde water wordt vervolgens weer van de bacteriën gescheiden door middel van membraanfiltratie.

Het bijzondere van een membraanbioreactor ten opzichte van een "gewone/conventionele" biologische zuiveringsinstallatie is dat, door de toepassing van de membraanfiltratie, de installatie heel compact gebouwd kan worden. H2hOlland maakt in haar Membraanbioreactoren al geruime tijd gebruik van de zogenaamde ondergedompelde Sterapore membranen van Mitsubishi. Bij een goed ontwerp van de installatie kennen deze membranen een lange levensduur, kleine ‘footprint’ en een laag energieverbruik.

Waarom kiezen voor H2hOlland?

H2hOlland kenmerkt zich door het hebben en houden van een open vizier als het gaat om projecten rondom afvalwaterzuivering al dan niet gecombineerd met voor- en/of nabehandeling en (af-val)waterhergebruik. Zowel in bestaande of nieuwe projecten zijn wij, al dan niet in combinatie met onze partners, in staat een pragmatische totaaloplossing te bieden waarin flexibiliteit, bedrijfszeker-heid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Referenties

Binnen vele marktsegmenten hebben wij positieve referenties opgebouwd middels onze leveringen en dienstverlening in afvalwater gerelateerde projecten. H2hOlland beschikt over een indrukwekkend track record mede opgebouwd door expertise en ervaringen van onze samenwerkingspartners.

Middels diverse project leaflets en referentielijsten willen wij u graag hierin inzage geven.

Partners

De grootste producent van acrylvezels in Japan onderzoekt en ontwikkelt voortdurend nieuwe en moderne materialen voor behandelingsprocessen. Daarom heeft H2hOlland ervoor gekozen om zijn STERAPORE™ holle vezelproduct te gebruiken in een aantal industriële afvalwaterzuiverings- en waterzuiveringssystemen.

Er zijn meer dan 5.000 geïnstalleerde projecten over de hele wereld, in verschillende industriele en medische toepassingen zoals drainage-, riool- en waterbehandelingsapparatuur, turbine-condensaatfiltratieapparatuur in energiecentrales en steriele handwasapparatuur die door chirurgen in ziekenhuizen wordt gebruikt en die STERAPORE™ gebruiken.

Website: Mitsubishi